MIESTNA SAMOSPRÁVA


Starosta Marian Kollár Chvojnica č. 173


Zástupca starostu Mgr. Roman Pleša Chvojnica č. 95


Poslanci OZ Mgr. Roman Pleša Chvojnica č. 95


Anna Zonová Chvojnica č. 181


Igor Mišík Chvojnica č. 2


Ján Tvrdý Chvojnica č. 184


Rudolf Pleša Chvojnica č. 70


Kontrolór obce Ing. Marián Mišík Chvojnica č. 18