Kontakt

Obecný úrad Chvojnica
906 06 Chvojnica 1

e-mail : obec@chvojnica.sk

             starosta@chvojnica.sk


web: www.chvojnica.sk

        www.chvojnicaobec.webnode.sk


telefón, fax: 00421 34 6283140

mobil starosta: 0908 758273