Exulantská lipa
 
 
Maďari majú Moháč, Srbi Kosovo pole. Miesto, ktoré je pre nich synonymom najväčšej národnej tragédie, predelu medzi vekom blaženosti a obdobím úpadku a utrpenia. Pre Čechov znamená to isté Biela hora, kde sa v krvavom boji zlomil statočný odpor vlastencov a po ktorej prišla "doba temna", koniec vlastnej štátnosti a vláda cudzích utláčateľov. Bitka na Bielej hore bola bitka 8. novembra 1620 medzi českými stavmi a katolíckou ligou v rámci českého stavovského povstania a tridsaťročnej vojny neďaleko Prahy. České vojsko v nej po krátkom boji podľahlo.  Bitka trvala asi hodinu: pri zkusmom útoku cisárskych vojsk sa povstalecké vojsko rozpadlo a rozutekalo. Exulanti sa zdržiavali i v našej obci, kde po nich zostala aj pamiatka  v podobe Lipy veľkolistej, ktorú tu zasadili. Uvedená lipa má 392 rokov a obvod kmeňa vo výške 1,5 metra je  570 cm. Lipa sa nachádza v osade Vývoz.