Prianie

11.11.2012 11:36

V mene obecného zastupiteľstva v Chvojnici prajeme všetkým jubilantom veľa zdravia, šťastia, úspechov a veľa veľa krásnych rokov života.