TJ Chvojnica

 

TJ Kopaničiar Chvojnica  

Telovýchovná jednota Kopaničiar Chvojnica bola založená v roku 1967 a mala 15 zakladajúcich členov. V roku založenia sa prihlásila do futbalovej súťaže a hrala i V. triedu okresu Senica. Svoje prvé majstrovské zápasy hrávala na ihrisku pod Martiši. Pretože toto ihrisko nevyhovovalo sťaženým podmienkam bola Telovýchovnej jednote udelená výnimka na jeden rok. V roku 1968 sa vybudovalo nové ihrisko v Huťovej jame, kde sa hrávali futbalové zápasy až do roku 1982, kedy sa dobudovalo nové ihrisko Pod Kalci.

V roku 1994 boli vybudované nové šatne, ktoré slúžia dodnes. V roku 1982 založila Telovýchovná jednota žiacke futbalové mužstvo, ktoré dosahovalo v súťaži celkom slušné výsledky. V roku 1985 bolo žiacke mužstvo zrušené a bol založený dorast, ktorý hrával v súťaži až do roku 1989, kedy bol aj tento pre nedostatok hráčov zrušený. Mužstvo dospelých počas svojho účinkovania v súťaži dosiahlo niekoľko pozoruhodných úspechov. Najväčšími úspechmi bolo dvakrát dosiahnutie prvého miesta vo svojej skupine. Prvýkrát vyhrala Telovýchovná jednota Kopaničiar Chvojnica svoju skupinu v roku 1983, kedy postúpila do vyššej skupiny, z ktorej však pre nedostatok kvalitných hráčov po roku vypadla. Druhý krát mužstvo vyhralo svoju skupinu v roku 1993, opäť bol nedostatok kvalitných hráčov a finančných prostriedkov a taktiež už po predchádzajúcej skúsenosti prenechala telovýchovná jednota postup Vrádišťu.Odvtedy mužstvo dospelých dosahuje striedavé výsledky, čo sa odvíja od kvality a počtu hráčov. Mužstvo dospelých periodicky prechádza obdobiami, v ktorých je nedostatok hráčov a v poslednej dobe je nedostatok hlavne domácich hráčov. Preto telovýchovná jednota prijíma i cezpoľných hráčov za svojich kmeňových, ktorí v poslednej dobe tvoria väčšinu mužstva. Za posledné dva roky sa mužstvo stabilizovalo a zvýšila sa tréningová i herná disciplína. Ak mužstvu takýto prístup zostane je šanca dosiahnuť dobré a na naše podmienky i výborné výsledky.V aktuálnom ročníku 2009 – 2010 je mužstvo dospelých na 8. mieste a má šancu posunúť sa v tabuľke ešte vyššie. V súčasnosti má telovýchovná jednota 60 členov a riadi ju 7 členný výbor a 3 členná kontrolná komisia. od svojho vzniku mala telovýchovná jednota 3 predsedov. Súčasným predsedom je pán Pavol Šiška, ktorý túto funkciu zodpovedne vykonáva už 40 rokov. Výboru Telovýchovnej jednoty robí najväčšie starosti zabezpečenie dostatok finančných prostriedkov na chod futbalového mužstva a úpravu a údržbu ihriska. V roku 1980 založila Telovýchovná jednota Kopaničiar Chvojnica turistický oddiel, ktorý mal 14 aktívnych členov. Tento oddiel dosahoval i pozoruhodné výsledky v rámci Slovenska. Najväčším úspechom bola strieborná medaila, ktorú získal Milan Rízek za druhé miesto v orientačnom behu na Majstrovstvách Slovenska vo Vysokých Tatrách. V tomto oddiely dosahoval dobré výsledky na okresnej i krajskej úrovni Peter Pánik. Postupom času sa z oddielu vytratila aktivita a v roku 1992 bol zrušený pre nízky počet jeho členov a nezáujem o činnosť. Nakoľko je v Našej obci, vzhľadom k počtu obyvateľov, dosť nadšencov turistiky možno príde do úvahy i jeho obnovenie.