brigáda na cintoríne

 

 

V mene obecného zastupiteľstva a hlavne v mene svojom sa chcem srdečne poďakovať všetkým občanom, ktorý sa zúčastnili brigád na cintoríne. Našli si čas a neváhali prísť urobiť niečo v prospech obce. Srdečne ďakujem. Starosta obce Marian Kollár